Książki

Niektórzy próbują oddzielić od siebie te dwa gatunki, jednak nie jest to proste zadanie. Literatura fantasy teoretycznie powinna dziać…

Zanim książka dotrze do czytelnika tekst przechodzi przez wiele rąk. Najpierw w ogóle musi być dopuszczony do druku. Obecnie decyduje…