Niektóre dzieła Huxleya i Orwella są już sfilmowane. Obecnie planowana jest kolejna adaptacja filmowa książki Rok 1984. Miłośnicy prozy Orwella mogą być jednak rozczarowani, ponieważ film będzie odbiegał znacznie od wizji, która jest zawarta w dziele. Choć w przypadku ekranizacji Folwarku zwierzęcego film także odbiegał od tego, co można znaleźć w książce, to jednak były to tylko niewielkie odstępstwa. Warto więc przed obejrzeniem filmów zapoznać się chociaż z najsławniejszymi książkami tych dwóch autorów. Rok 1984 – co jest ważne? Dzieła Orwella dotyczą raczej realiów krajów komunistycznych. Szczególnie widać to w książce Folwark zwierzęcy. Książka Rok 1984 była pisana w roku 1948 i była swego rodzaju próbą przewidzenia, co może nastąpić w przyszłości. Miała mieć miejsce powszechna inwigilacja, przed którą nie można się było schronić. Inwigilowane były nie tylko słowa i czyny, ale także myśli. Manipulacja informacją miała być na porządku dziennym, a każdy lojalny obywatel wierzył w każdą wiadomość podaną w teleekranie. Główny bohater nie jest w stanie wytrzymać nacisków i próbuje zachować swoją prywatność i indywidualność, choć wie, iż takie działanie prędzej czy później doprowadzi go do zguby. Nie taki wspaniały nowy świat Dzieło Huxleya Nowy wspaniały świat to nieco inna wizja przyszłości. Powszechna inwigilacja istnieje, ale nie jest konieczna. Ludzie sami bardzo chętnie podporządkują się obowiązującym zasadom w zamian za rozrywkę i somę – narkotyk, który pozwala uciec od wszelkiej nieprzyjemności. Wszystko w tym świecie jest kontrolowane i zaplanowane – począwszy od „zrobienia” człowieka poprzez praktycznie całe jego życie i zachowanie. Każdy od pewnego momentu, jeszcze przed „urodzeniem”, ma przypisaną funkcję, jaką będzie spełniał w społeczeństwie. Niektórzy będą więc zarządzać, inni będą zarządzani i nic nie może tego zmienić. Jeśli jakaś jednostka zbyt odstaje od grupy, zostaje ukarana wyganianiem. Wszyscy mieszkańcy, pomimo tego, są zadowoleni i szczęśliwi. Warto się przekonać co się stanie, gdy pojawi się Dzikus, który nie był przystosowywany do życia w nowym, wspaniałym świecie i czy rzeczywiście jest to wspaniały świat.