Trzyletnie pociechy są już wystarczająco duże, aby spędzić kilka godzin bez mamy, taty lub opiekunki. To najlepszy czas na to, aby zapisać dziecko do placówki, która przejmie część obowiązków i wychowania. Rodzice muszą zatem wybrać miejsce, w którym ich skarb spędzi kolejne lata.

Przedszkole czy punkt

Funkcjonują dwa określenia dla placówek przedszkolnych, które zajmują się dziećmi - przedszkole oraz punkt przedszkolny. To dwie placówki o różnym charakterze, dlatego warto znać wszystkie odmienności, które pozwolą wybrać najlepszą opcję dla naszego malucha. Państwowe oraz niepubliczne przedszkole są kontrolowane odgórnie przez ministerstwo, zaś prywatne muszą spełniać głównie normy budowlane oraz higieniczne.

Liczebność grup

Duża różnica dotyczy liczebności wychowanków każdej placówki. Niepubliczne przedszkole dopuszcza tworzenie wielu grup, natomiast w punktach przedszkolnych znajduje się tylko jedna grupa. To może być dużym plusem, zwłaszcza w przypadku dzieci, które wymagają nieco więcej uwagi. Z kolei zaletą dużej ilości dzieci jest możliwość integracji i nauki życia w społeczności. Dzieci mogą także poznawać różnice pomiędzy dziećmi w określonym przedziale wiekowym. To także dobra okazja do integracji przez wspólną zabawę, teatrzyki, organizowanie przedstawień i innych atrakcji. To oswaja maluchy ze współpracą zarówno w mniejszym, jak i większym zespole.

Doświadczenie oraz kadra

Bardzo istotną kwestią jest kadra nauczycieli. Państwowe oraz niepubliczne przedszkole przyjmuje tylko osoby, które mają wyższe wykształcenie, zatem rodzice mogą mieć pewność, że grono pedagogiczne składa się z osób posiadających co najmniej tytuł licencjata. W punktach przedszkolnych nie ma takiego wymogu, dlatego kadra może być mieszana. Warto zatem wcześniej zapytać, jak przygotowani są opiekunowie i jaką wiedzę posiadają.

Miejsce do zabawy

Przedszkola powinny dysponować własnym placem zabaw, które dodatkowo jest otoczone ogrodzeniem. Wszystkie sprzęty, z których korzystają wychowankowie muszą spełniać określone normy oraz posiadać atesty. Wymagany jest także regularny przegląd i konserwacja zabawek, co musi być udokumentowane oraz przechowywane jako dowód w zbiorach przedszkola. Taki przepis nie dotyczy punktów przedszkolnych, w których nie musi znajdować się wydzielony teren do zabawy. Co wybrać Wybór należy do rodziców, a placówka musi spełniać oczekiwania opiekunów i dzieci. Ważny jest również aspekt finansowy - punkty przedszkolne są droższe, ponieważ nie mają dofinansowania z budżetu państwa.