Ludzie mają coraz większy problem z ortografią. Bardzo mało pisza i czytają i to skutkuje coraz większymi brakami jeżeli chodzi o tworzenie tekstów zgodnych z podstawowymi zasadami ortografii. Bardzo rozwijające w tym kierunku jest czytanie książki. Poprzez obcowanie z książką można wprawić się w poprawne słownictwo i nauczyć się unikania błędów. Większość ludzi jest wzrokowcami, więc książka, w której są poprawne formy ortograficzne jest idealnym źródłem wiedzy. Gdy czyta się dużo książek i później jest potrzeba sformułowania jakiegoś tekstu nie ma problemu z błędami ortograficznymi, gdyż już człowiek na widok wyrazu, w którym jest błąd ma wrażenie, że dziwnie jakoś to słowo wygląda. Książka nie tylko przyczynia się do poprawy naszej wiedzy ortograficznej, gdyż czytając książki pracujemy również nad formą językową. Zdania w literaturze najczęściej są rozbudowane i rozwinięte, a nie jedynie krótkie odnośniki. Rozmowa dzięki takiej wiedzy jest również łatwiejsza a kontakt z człowiekiem nie sprawia wtedy większych trudności. Rozwijanie swojego zasobu słów jest również ważną kwestią. Czytając książki nie mamy problemu ze zrozumieniem używanych pojęć. Utrwalanie pojęć oraz zasad językowych jest niezwykle ważne i rozwijające. Każdy człowiek powinien czytać książki w każdym wieku, gdyż dzięki nim pracujemy nad swoim rozwojem intelektualnym przez całe życie i nie zapominamy w takim stopniu wiedzy, która wchłaniamy przez całe życie. Recenzja książki może pomóc w doborze literatury, która umożliwi nam wszechstronny rozwój. Nie tylko literatura naukowa może uczyć, gdyż w zwykłych opowiadaniach można również nauczyć się wielu ciekawych pojęć lub zdobyć wiedzę na temat życia w innych krajach. Nie należy ograniczać swojego rozwoju jedynie do wiedzy nabytej w dzieciństwie czy zdobytej z informacji przekazywanych przez media.