Rozwój intelektualny człowieka jest bardzo ważny w każdym wieku. Oczywiście w dzieciństwie uczy się wielu nawyków, bierze się przykład z dorosłych i wzorców otaczających dziecko. Należy pamiętać, że kształtowanie umysłu i zdobywanie wiedzy nie musi być jedynie za pomocą szkoły. Doskonałą formą przekazania wiedzy dla osób w każdym wieku jest książka. Małe dzieci najczęściej interesują książki, w których jest dużo obrazków, oraz gdy treść nie jest strasznie długa i niezrozumiała. Jeżeli czyta się dziecku od małego, pozwala na zadawanie pytań i cierpliwie odpowiada na wszystkie pytania może to bardzo kształtować przyszly rozwój pociechy. Książka czytana przez rodzica sprawia dużo radości, powoduje, że nawiązuje się jeszcze silniejsza więź miedzy rodzicem i dzieckiem, a wiedza w ten sposób przekazana jest przyjemnością. Recencja książki może znacznie ułatwić wybór pozycji dla dzieci, gdyż dzięki niej możemy zadecydować czy dziecko się rozwinie, czy książka zawiera morał, z którego dziecko będzie mogło w przyszłości korzystać. Nie można zapominać, że nie tylko wiedza zdobyta w wieku dziecięcym jest niezwykle ważna. Człowiek uczy się całe życie i nie może ograniczać się jedynie do wiedzy na temat swojego najbliższego otoczenia. Warto wiedzieć jak piękny jest świat, jak żyją ludzie w innych regionach. Książki mogą dostarczyć bardzo szeroką wiedzę, teraz można dostać literature przetłumaczoną na większość języków i na pewno wiedza zawarta w książce jest najbardziej zbliżoną do rzeczywistości. Nie tylko wiedza o świecie jest ważna, ale również wyobraźnia. Czytająć książkę pracujemy nad swoją wyobraźnią, umysł nie jest ograniczony jedynie do tego co widzi w rzeczywistości. Czytanie książek powinno być elementem życia człowieka w każdym wieku.