Jednym z priorytetów kolejnych rządów w dziedzinie edukacji jest zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat powszechnego dostępu do przedszkoli. Niestety dostępność przedszkoli, zwłaszcza na obszarach wiejskich, wciąż stanowi pewien problem. Przedszkoli jest mało i choć placówki niepubliczne mogą dziś liczyć na dofinansowanie ze strony państwa, to i tak w niektórych miejscowościach wolnych miejsc przedszkolnych po prostu brakuje. Warto przy tym pamiętać, że każde dziecko zanim trafi do szkoły wcześniej powinno uczęszczać do przedszkola (może być to oddział przedszkolny zorganizowany w szkole), gdzie zdobędzie podstawową wiedzę ułatwiającą rozpoczęcie nauki w szkole. Jest to wymóg względem dzieci, które ukończyły piąty rok życia.

Czy warto, by dziecko chodziło do przedszkola?

www.ogrodymontessori.pl

Przedszkole ma nie tylko opiekować się dzieckiem, ale także wychowywać i uczyć. Ta ostatnia funkcja jest często niedoceniana i lekceważona przez rodziców i co gorsza, również przez część wychowawców dzieci. Tymczasem wczesna edukacja pozwala rozwinąć w dziecku wiele przydatnych w późniejszym życiu umiejętności. Oczywiście musi być to edukacja odpowiednio wdrażana i prowadzona, dlatego wielu rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom jak najlepszy start w przyszłość, decyduje się na skorzystanie z oferty placówek prywatnych, których oferta edukacyjna znacznie różni się od oferty edukacyjnej placówek publicznych.

Które przedszkole wybrać?

Wiele placówek niepublicznych chętnie sięga do innowacyjnych technik nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Jedną z popularnych metod jest metoda Montessori, z powodzeniem wprowadzona w m.in. w sieci przedszkoli niepublicznych http://www.ogrodymontessori.pl. Zaletą tej metody jest równomierny i wszechstronny rozwój dziecka przy uwzględnieniu jego indywidualnych możliwości, brak stosowania klasycznego systemu oceniania czy nauka w grupach łączonych, w których spotykają się dzieci starsze i młodsze. Taki system nauczania sprzyja aktywizowaniu dzieci i lepszemu zapamiętywaniu nowych wiadomości. Dziecko uczy się tu poprzez zabawę i doświadczenie. Jeśli rodzicom zależy na skorzystaniu z nieco odmiennego sposobu nauczania przedszkolnego, wtedy wybór przedszkola niepublicznego wydaje się jak najbardziej uzasadniony. Obowiązek przedszkolny dotyczy wszystkich pięciolatków. Warto przy tym pamiętać, że wczesne rozpoczęcie edukacji, w dostosowanej do możliwości dziecka formie, to duży plus dla jego ogólnego rozwoju. Wydaje się zatem, że wcześniejsze zapisanie dziecka do przedszkola odbije się z korzyścią na jego przyszłych osiągnięciach w nauce, w szkole.